Gå till menyn Gå till innehållet

Inträdeskrav

För att tydliggöra hur inträdeskraven ska tillämpas för de nya fortbildningskurser (refreshkurser) som implementerats i TSFS 2013:47 finns det riktlinjer för detta. Det gäller dels vad som krävs i form av bevis över tidigare utbildning/certifikat och dels vad som kan anses vara relevant tidigare tjänstgöring.

Saknas det information på ert sjötjänstutdrag måste ni maila in PDF-filer eller jpg-bilder som styrker detta. Maila till info@sjofartsutbildningar.se

Inträdeskrav Basic Safety Grundutbildning

Inträdeskrav Basic Safety Fortbildning

Inträdeskrav Advanced Fire Fighting Grundutbildning

Inträdeskrav Advanced Fire Fighting Fortbildning