Gå till menyn Gå till innehållet

Inträdeskrav AFF

Advanced Fire Fighting:

Deltagaren ska inneha ett giltigt certifikat för Grundläggande säkerhetsutbildning.

Deltagarna ska ha ett giltigt tvåårigt läkarintyg för sjöfolk som visar att kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda. OBS! Fyraårigt läkarintyg gäller endast vid inre fart.