Gå till menyn Gå till innehållet

Anmälan

Vissa utbildningar har inträdeskrav. Inträdeskraven varierar beroende på kurs och det kan vara läkarintyg, tidigare utbildning/certifikat eller sjötid. Relevant information finns ofta på sjömannens sjötjänsteutdrag.
För mer information läs här..

Vill du anmäla flera deltagare eller boka ett eget tillfälle för din besättning, maila oss info@sjofartsutbildningar.se

Helsingborg   Luleå
  
Tryck på länken för att anmäla dig till Helsingborgs kurser
  

  
Tryck på länken för att anmäla dig till Luleås kurser