Gå till menyn Gå till innehållet

Inträdeskrav Basic Safety fortbildning

Fortbildningskurs i Grundläggande säkerhet (Basic Safety) kan genomgås om:

– Sjömannen kan uppvisa ett tidigare svenskt certifikat för Grundläggande säkerhet, eller
– Sjömannen har en behörighet med påteckning om regel VI/1 eller A-VI/1.2.

Bilaga 1 del 1 (Basic refresh) (Regelhänvisning VI/1)

Bilaga 1 del 2 (Basic refresh) (Regelhänvisning A-VI/1.2)

Dessutom krävs minst tre månaders relevant sjötjänstgöring under de senaste fem åren.

Kraven om relevant tjänstgöring går att kontrollera via utskrift av sjötjänstutdrag i utbildarwebben om sjömannen tjänstgjort på svenska fartyg. När det gäller fartygstyper går detta att utläsa med hjälp av kodlistan i bilaga 3. Om sjömannen tjänstgjort på fartyg som inte uppfyller ovan angivna kriterier, alternativt har tjänstgjort på utländska fartyg, krävs att sjötiden på relevant fartyg kan styrkas genom intyg.

Bilaga 2 del 1 (Tjänstgöringstid – svenska)

Bilaga 2 del 1 (Tjänstgöringstid – engelska)

Bilaga 3 (kodlista för fartygstyper)

Deltagarna måste även ha ett giltigt tvåårigt läkarintyg för sjöfolk som visar att kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda. OBS! Fyraårigt läkarintyg gäller endast vid inre fart.