Gå till menyn Gå till innehållet

Övriga utbildningar

STCW Manila innebär att certifikatet för den Grundläggande säkerhetsutbildningen (Basic Safety) ska förnyas vart 5:e år varför alltså denna kurs, Fortbildningskurs för grundläggande säkerhetsutbildning, tillkommit.

Basic Refresh Fortbildningskurs för Grundläggande säkerhetsutbildning

Behörigheten fartygsbefäl klass VIII inre fart medför rätt att tjänstgöra som befälhavare på svenska handelsfartyg i inre fart med en bruttodräktighet om högst 70

Fartygsbefäl Klass 8 12-14 samt 18-21 april (2023)