Gå till menyn Gå till innehållet

Inträdeskrav Basic Safety

Basic Safety:

Deltagarna måste ha ett giltigt tvåårigt läkarintyg för sjöfolk som visar att kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda. OBS! Fyraårigt läkarintyg gäller endast vid inre fart.