Gå till menyn Gå till innehållet

Maskinbefäl klass 8

Förkunskaper
Inga formella förkunskaper är obligatoriska.

Läkarintyg för sjöpersonal
För att bli godkänd måste du uppvisa ett hälsointyg för sjöfolk avseende hörsel, syn och färgseende. Titta på Transportstyrelsen vilka läkare som finns att tillgå.

Examinatorer

Auktoriserade av Chalmers

Hur stora grupper?

Maxantalet på kursen 12 personer.
(Minimum 4 personer för att det ska bli ett utbildningstillfälle)

Litteratur
Obligatoriska böcker till kursen är följande,
Monica Lundh – Maskin- och ellära för maskinbefäl klass VIII
Pris: 360 kr + moms

Plats

Luleå

Innehåll
Förbränningsmotorer
Förbränning, bränsle och smörjmedel
Teori dieselmotor
Pumpar
Kylsystem
Bränslesystem
Smörjsystem
Tryckluftsystem
Läns- och ballastsystem
Ångsystem
Drift och underhåll
Hydraulik och däckmaskineri
Fartygets framdrivning
Elteknik
Styr- och reglerteknik