Gå till menyn Gå till innehållet

Advanced Fire Fighting

Advanced Fire Fighting Courses (släckledarkurser) för nautiskt och maskintekniskt vaktgående befäl i samtliga fartygstyper. Kursen är inriktad på ”släckledarens” roll vid en brand och ger kunskaper i att agera i den rollen både genom teoretiskt inriktade block, men även praktiska moment. Kursen ger också träning i såväl intern som extern fartygskommunikation.

Advanced Fire Fighting Course vänder sig främst till seniorbefäl, personer som arbetar i ledande befattningar ombord, exempelvis den som är utsedd att vara brandchef ombord och därför kommer att arbeta med att leda och organisera släckningsarbetet vid en eventuell brand.

Utbildningens innehåll är upplagt för att så realistiskt som möjligt ge deltagarna träning i befälsföring ombord under pågående olyckstillbud. Detta görs genom praktiska insats- och ledningsövningar vid rökdyknings- och släckövningar.

Upplägget på utbildningen är uppbyggt på att egna elektroniska förstudier skall vara genomförd innan för att medverka på resterande del av kursen.

Kurslängd

35 lektionstimmar

Förkunskaper/Inträdeskrav

Certifikat för Grundläggande säkerhetsutbildning. Giltigt läkarintyg samt sjötid