Sjöfartsutbildningar Logo
Sjöfartsutbildningar i Sverige
Helsingborg, Göteborg och Luleå
Kurstider
Närträffar (lärarledda) är planerade till 2 dagar. Mellan närträffarna behövs det självstudier. Examination dag 3.

Förkunskaper
Inga formella förkunskaper är obligatoriska.

Läkarintyg för sjöpersonal
För att bli godkänd måste du uppvisa ett hälsointyg för sjöfolk avseende hörsel, syn och färgseende. Titta på Transportstyrelsen vilka läkare som finns att tillgå.

Examinatorer

Auktoriserade av Chalmers

Hur stora grupper?

Maxantalet på kursen 12 personer.
(Minimum 4 personer för att det ska bli ett utbildningstillfälle)

Litteratur
Obligatoriska böcker till kursen är följande,
Monica Lundh – Maskin- och ellära för maskinbefäl klass VIII
Pris: 330 kr + moms

Plats

Luleå.

 

Innehåll
Förbränningsmotorer
Förbränning, bränsle och smörjmedel
Teori dieselmotor
Pumpar
Kylsystem
Bränslesystem
Smörjsystem
Tryckluftsystem
Läns- och ballastsystem
Ångsystem
Drift och underhåll
Hydraulik och däckmaskineri
Fartygets framdrivning
Elteknik
Styr- och reglerteknik

 

Övningsfrågor till maskinbefäl kan du ladda hem här..

Pris

Kursavgift 5900 kr
(I priset ingår kostnad för examination 1000 kr)

Kurslitteratur 330 kr

Kurskostnaderna faktureras.

Samtliga priser exkl moms.

OBS!! Kursavgiften inkluderar fika för-/eftermiddag samt luncher, vid närträffarna. Inga extra kostnader tillkommer!

Kursansvarig
Bertil Mustonen
fartyg2017@outlook.com

Till anmälan….