Sjöfartsutbildningar Logo
Sjöfartsutbildningar i Sverige
Helsingborg, Göteborg och Luleå

Fortbildningskurs för Grundläggande säkerhetsutbildning
(Basic Safety Refresh)

Basic Training, revalidation*
STCW A-VI/1.1-4
TSFS 2013:47, bilaga 13

STCW Manila innebär att certifikatet för den Grundläggande säkerhetsutbildningen (Basic Safety) ska förnyas vart 5:e år varför alltså denna kurs, Fortbildningskurs för grundläggande säkerhetsutbildning, tillkommit.

Fortbildningskurs Grundläggande säkerhetsutbildning består både av teori och praktik, men fokuserar i huvudsak på repetition av de praktiska momenten från de olika delarna av grundutbildningen . Största delen av utbildningen är brandskyddsdelen med olika praktiska övningar, men alla delar från den Grundläggande säkerhetsutbildningen gås dock igenom under kursen, detta inkluderat övning i vatten med livflotte/överlevnadsdräkter.

Kurslängd

26 lektionstimmar (var av 16 lektionstimmar brand)

Förkunskaper/inträdeskrav

Fortbildningskurs i Grundläggande säkerhet (Basic Safety) kan genomgås om:

  • Sjömannen kan uppvisa ett tidigare svenskt certifikat för Grundläggande säkerhet, eller
  • Sjömannen har en behörighet med påteckning om regel VI/1, se exempel i bilaga 1.

Utöver detta ska sjömannen ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring under de senaste fem åren på handelsfartyg, fiskefartyg eller traditionsfartyg med en bruttodräktighet om minst 20.